Aktuality
15.05. 2024
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Registrační číslo

Počet získaných bodů

Dosažené pořadí

Výsledek přijímacího řízení

1

5

3

PŘIJAT(A)

2

2

6

NEPŘIJAT(A)

3

5

4

PŘIJAT(A)

4

7

2

PŘIJAT(A)

5

7

1

PŘIJAT(A)

6

5

5

PŘIJAT(A)

       

 

     

V případech shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí dřívější datum narození dítěte. 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Rozhodnutí nabývá právní moci dne 31. 5. 2024

Ve Študlově dne 15. 5. 2024

   
       

Mgr. Hana Poláchová

   

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov

   
         

 Vyvěšeno dne: 15. 5. 2024

02.05. 2024
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Milí rodiče,

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v pondělí 13. května 2024 v době od 8:00 do 12.00 hodin.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou Žádost o přijetí

rodný list dítěte nebo jeho kopii

svůj občanský průkaz

Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout přímo zde (staženou žádost prosím vytiskněte oboustranně).

Předpokládaný počet volných míst je 5.

Kritéria přijetí:
Děti s trvalým bydlištěm ve Študlově (k datu zápisu)                              5 bodů
Děti ke dni 1. 9. 2024 pětileté a starší, děti s odkladem školní docházky 4body
Děti ke dni 1. 9. 2024 čtyřleté                                                              3 body
Děti ke dni 1. 9. 2024 tříleté                                                                2 body
Děti ke dni 1. 9. 2024 mladší tří let                                                      0 bodů
 

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle přesného data narození (dítěte) od nejstaršího.

 


12.04. 2024

Milí rodiče,

Zveme Vás a Vaše děti na návštěvní dny.

V tyto dny si můžou děti v přítomnosti rodičů ve školce pohrát, a tak se postupně seznamovat s prostředím MŠ.

Pravidelným dnem pro návštěvy bude každá středa od 14:00 do 15:00. Návštěvy odstartujeme ve středu 10. 4. 2024.

Prosím, mějte na paměti, že za bezpečnost dětí a šetrné zacházení s hračkami odpovídají přítomní rodiče!

Také dodržujte následující pravidla, aby tyto návštěvy byly oboustranně přínosné:

  • Návštěvy jsou určené pro děti od 2 let
  • Své oblečení a obuv si odkládejte na lavici před šatnou školky
  • Pitný režim dětem zajišťují rodiče
  • V umývárně používejte pouze papírové utěrky
  • Dohlížejte, aby Vaše děti neubližovaly sobě ani ostatním
  • Projděte si s dětmi naše motýlková pravidla (nástěnka ve třídě MŠ) a učte je tato pravidla dodržovat
  • Do MŠ docházejte pouze, pokud jste zdraví vy i Vaše děti!

 

Děkujeme, že jste se rozhodli připravit Vaše děti pro vstup do naší mateřské školy. 

20.11. 2023
OZNÁMENÍ o zapojení ZŠ a MŠ Študlov do jednodenní STÁVKY dne 27. 11. 2023

Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace

oznamuje,

že se 27. 11. 2023 zapojuje do CELODENNÍ STÁVKY

Vážení zákonní zástupci,

po důkladném zvážení situace, se všichni zaměstnanci Mateřské školy a Základní školy Študlov, příspěvkové organizace, rozhodli pro účast na celodenní stávce, neboť navrhované změny v oblasti školství budou tvrdě dopadat na kvalitu výchovy a vzdělávání vašich dětí a kvalitu celého českého školství. Více o důvodech vyhlášení stávky se dozvíte v přiloženém dopise Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Z důvodu připojení ke stávce bude v tento den z organizačních důvodů UZAVŘENA mateřská škola, základní škola, školní družina i školní jídelna.

Děkujeme vám všem za pochopení a podporu.

Informace o zahájení stávky byla oznámena zřizovateli dne 20. 11. 2023.

 

Ve Študlově dne 20. 11. 2023

                                  

Mgr. Hana Poláchová       

ředitelka školy         

Dopis Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.