Denní program
Provoz MŠ

Děti se do MŠ scházejí od 6:30 – 8:00 hodin. Provoz MŠ pak končí v 15:30 hodin.

Denní režim
  • 6:30 – 8:00 scházení dětí, volné a zájmové aktivity dětí
  • 8:00 – 8:30 hygiena, svačina
  • 8:30 – 9:45 dopolední blok činností – plnění úkolů třídního vzdělávacího programu, smyslové hry, didakticky cílené činnosti, výchovné práce ve skupinách a individuálně, smyslové hry, pohybové aktivity, relaxační činnosti
  • 9:45 – 11:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku – na školním hřišti, v přírodě nebo na vycházce (pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 stupňů, při silném větru, dešti a náledí; je nahrazován jinými činnostmi)
  • 11:00 – 11:45 hygiena, oběd
  • 12:00 – 14:00 hygiena, čistění zubů, spánek a odpočinek, klidové činnosti
  • 14:00 – 14:30 hygiena, svačina
  • 14:30 – 15:30 odpolední zájmové činnosti a pohybové aktivity, individuální práce s dětmi