Vzdělávací program
Filosofie naší mateřské školy:

"Krůček po krůčku do světa kráčím..."

 

Náš vzdělávací program je upraven podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

  • cílem je všestranný, harmonický rozvoj osobnosti dítěte - možnost rozvoje po stránce sociální, psychické a fyzické dle svých individuálních schopností a možností
  • zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, jeho učení, socializace i společenské kultivace

Popis a formy vzdělávání, jeho principy:

Vzdělávání je uskutečňováno během celého dne a ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují. Důraz je kladen na vyváženost spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které se pedagog plně věnuje dítěti a naplňuje konkrétní cíle a formy záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno především na aktivní účasti dítěte, zpravidla založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. A to buď individuálně nebo ve skupinách. Ve všech činnostech se prolínají prvky hry a tvořivosti.

Akceptujeme přirozená vývojová specifika dítěte předškolního věku a důsledně je promítáme do obsahu a metod vzdělávání. Každému dítěti umožňujeme rozvoj a zvdělávání v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. 

Během vzdělávání využíváme různých metod a forem vzdělávání. Stěžejní formou je zážitková pedagogika, pedagogika prožitkem - poznávání všemi smysly.

Školní vzdělávací program je v souladu s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi.

Školní vzdělávací program 2014/2015

"V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem.

                    Ať je nám tři nebo pět, chceme poznat celý svět..."

 

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) je rozpracován do 4 integrovaných bloků, které reflektují průběh roku. Děti "pomalými krůčky" prochází těmito integrovanými bloky a postupně poznávají svět. Poznávají místo, ve kterém žijí; přírodu, která je obklopuje; lidi, které potkávají... Učí se tak novým zkušenostem, vědomostem, dovednostem, návykům a postojům.

Jednotlivé integrované bloky: 

1. Podzimní objevování

2. Kouzelné zimní chvíle

3. Jarní dobrodružství

4. Veselé letní radovánky

Integrované bloky jsou pak dále rozděleny do měsíčních témat a týdenních podtémat. Ta jsou rozdělena na celý rok podle aktuálního ročního období. Reflektují tak celý rok jednotlivě týden po týdnu.

Např.:

Téma: DARY PODZIMU

Podtéma: Ovoce a zelenina; Znaky podzimu; Zvířátka v lese

Téma: ADVENTNÍ ČAS

Podtéma: Mikuláš; Mrazivá zima; Těšíme se na Vánoce

Ze ŠVP pak vychází třídní vzdělávací program (TVP), který nám umožňuje pracovat tvořivě a samostatně ve třídě. Pomáhá nám uskutečňovat naše nápady a spojovat je s odbornou způsobilostí. Usilujeme však o to, aby vzdělávání bylo uskutečňováno hravou formou. Snažíme se o prokládání spontánních a řízených činností, především však dle potřeb a aktuálního rozpoložení dětí.

Ve vzdělávání respektujeme věkové a individuální potřeby dětí a snažíme se o vytvoření přirozených podmínek, při kterých by dítě mělo tělesnou, duševní a společenskou pohodu.

Školní vzdělávací program 2015/2016

"V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem.

                    Ať je nám tři nebo pět, chceme poznat celý svět..."

 

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) je rozpracován do 4 integrovaných bloků, které reflektují průběh roku. Děti "pomalými krůčky" prochází těmito integrovanými bloky a postupně poznávají svět. Poznávají místo, ve kterém žijí; přírodu, která je obklopuje; lidi, které potkávají... Učí se tak novým zkušenostem, vědomostem, dovednostem, návykům a postojům.

Jednotlivé integrované bloky: 

1. Barevný podzim s krtečkem

2. Kouzelná krtečkova zima

3. Krteček přivolává jaro

4. Veselé léto s krtečkem

Integrované bloky jsou pak dále rozděleny do měsíčních témat a týdenních podtémat. Ta jsou rozdělena na celý rok podle aktuálního ročního období. Reflektují tak celý rok jednotlivě týden po týdnu.

Např.:

Téma: DARY PODZIMU

Podtéma: Krtečkova zahrádka; Jak krtek uspával zvířátka, Světýlka na cestách

Téma: ADVENTNÍ ČAS

Podtéma: Jak krtek potkal čerta; Krtek a sněhulák; Krtek slaví Vánoce

Ze ŠVP pak vychází třídní vzdělávací program (TVP), který nám umožňuje pracovat tvořivě a samostatně ve třídě. Pomáhá nám uskutečňovat naše nápady a spojovat je s odbornou způsobilostí. Usilujeme však o to, aby vzdělávání bylo uskutečňováno hravou formou. Snažíme se o prokládání spontánních a řízených činností, především však dle potřeb a aktuálního rozpoložení dětí.

Vzdělávací obsah TVP máme letos provázený maňáskem krtečkem, známou pohádkovou postavičkou. Budeme pracovat podle knihy: Rok s krtkem (Miroslava Sloupová).

Mottem našeho TVP pro školní rok 2015/2016 je: "Půjdem s krtkem do kola, dej pozor, koho zavolá! Ukáže nám celý svět, než na prstech bude pět."

Ve vzdělávání respektujeme věkové a individuální potřeby dětí a snažíme se o vytvoření přirozených podmínek, při kterých by dítě mělo tělesnou, duševní a společenskou pohodu.

Školní vzdělávací program 2016/2017

"V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem.

                    Ať je nám tři nebo pět, chceme poznat celý svět..."

 

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) je rozpracován do 4 integrovaných bloků, které reflektují průběh roku. Děti "pomalými krůčky" prochází těmito integrovanými bloky a postupně poznávají svět. Poznávají místo, ve kterém žijí; přírodu, která je obklopuje; lidi, které potkávají... Učí se tak novým zkušenostem, vědomostem, dovednostem, návykům a postojům.

Jednotlivé integrované bloky: 

1. Barevný podzim s kocourkem Matyáškem

2. Kouzelná Matyáškova zima

3. Kocourek přivolává jaro

4. Veselé léto s kocourkem

Integrované bloky jsou pak dále rozděleny do měsíčních témat a týdenních podtémat. Ta jsou rozdělena na celý rok podle aktuálního ročního období. Reflektují tak celý rok jednotlivě týden po týdnu.

Např.:

Téma:  ZIMNÍ ČAS

Podtéma: S kocourkem v zimním lese; Kocourek na olympiádě, S kocourkem z pohádky do pohádky; Kocourek Matyáš jde na karneval

Téma: SVÁTKY JARA

Podtéma: Jak kocourek pletl pomlázku; Malované vajíčko pro kocourka; Kocourek na statku; Kocourek a zvířátka na statku

Ze ŠVP pak vychází třídní vzdělávací program (TVP), který nám umožňuje pracovat tvořivě a samostatně ve třídě. Pomáhá nám uskutečňovat naše nápady a spojovat je s odbornou způsobilostí. Usilujeme však o to, aby vzdělávání bylo uskutečňováno hravou formou. Snažíme se o prokládání spontánních a řízených činností, především však dle potřeb a aktuálního rozpoložení dětí.

Vzdělávací obsah TVP máme letos provázený maňáskem kocourkem Matyáškem. Budeme pracovat podle souboru pracovních listů: Rok s kocourem Matyášem (Přikrylová Milada).

Mottem našeho TVP pro školní rok 2015/2016 je: "Vypravme se děti hned objevovat dětský svět. Zamotaný v klubíčku, kde kotě hledá kočičku."

TVP je letos obohace o nástěnnou mapu, na které kocourek bude chytat myšku, která se mu bude schovávat na klubíčkách - týdenní témata. Po skončení týdne se patřičné klubíčko vymaluje a děti tak uvidí, kolik už jsme toho zvládnuli a co nás ještě čeká než budou prázdniny.

Ve vzdělávání respektujeme věkové a individuální potřeby dětí a snažíme se o vytvoření přirozených podmínek, při kterých by dítě mělo tělesnou, duševní a společenskou pohodu.

Školní vzdělávací program 2017/2018

"V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem.

                    Ať je nám tři nebo pět, chceme poznat celý svět..."

 

Motivací pro celý školní rok 2017/2018 pro nás bude plyšový maňásek sovičky Rózičky. Rózička je moudrá sova, která k nám přiletěla. Je moudrá proto, že obletěla celý svět, všechno dobře ví a zná. A to vše chce naučit i naše děti. Budeme se s ním scházet v naší motýlkové školce. Budeme si hrát a poznávat jeden druhého, vnímat společnost v okolí školky, přírodu a krásy světa, které můžeme společně pozorovat, prožívat různé změny, různé vlivy počasí i okolního světa. S úsměvem na rtech a radostí v srdíčku tak probudíme všechny své zvědavé touhy po poznávání. Sovička nás zcela provede celým pro nás tajemným a neprobádaným světem.

TVP je rozpracován do 4 čtvrtletních integrovaných bloků:

  1. čtvrtletní blok: Barevný podzim se sovičkou Rózičkou
  2. čtvrtletní blok: Rózička v zimním světě
  3. čtvrtletní blok: Rózička odemyká jaro
  4. čtvrtletní blok: Veselé léto s Rózičkou

Praktickým ztvárněním TVP pro letošní rok nám bude velkou pomocí mapa celého roku se sovičkou Rózičkou, podle které budeme každý týden putovat. Na mapě jsou nakresleny stromy – každý strom představuje jedno týdenní téma. Sovička bude celý rok přelétat ze stromu na strom a vždy se zastaví u aktuálního tématického celku. Stromeček (týden/téma), které přeletí, společně s dětmi vymalujeme. Budou tak mít přehled o tom, co už jsme zvládnuli a co je ještě před námi, než budou prázdniny. Pro lepší orientaci dětí v mapě je u každého stromečku obrázek k tématu – př. Sovička si hraje s vločkou – obrázek sněhové vločky.

 

Mimo toto se budeme se sovičkou Rózičkou seznamovat s různými náměty z okolního světa, přiblížíme si nejrůznější zajímavosti, jak přírodní, kulturní, tak i společenské. Seznámíme se s tradicemi na Valašsku, upevníme si poznatky o významných svátcích během kalendářního roku a také se zavrtáme hlouběji do světa naší planety nebo i do tajemného vesmíru.

Třídní vzdělávací program 2018/2019

 

Motto:

Od housenky k motýlkovi: „Čáry máry v dutém stromě, housenka tam čaruje. Provede nás celým světem, ať se každý raduje.“

Motivací pro celý školní rok 2018/2019 pro nás bude plyšová housenka Emilka, která s námi bude poznávat svět a spolu s námi také bude růst, až se z ní stane krásná motýlí holčička. Na konci školního roku již bude motýlem, který se rozletí do světa a bude rozdávat lidem radost . Sama  toho ale ví o světě ještě velmi málo a proto se s námi rozhodla prožít jeden rok ve školce. Budeme se s ní scházet v naší motýlkové školce. Budeme si hrát a poznávat jeden druhého, vnímat společnost v okolí školky, přírodu a krásy světa, které můžeme společně pozorovat, prožívat různé změny, různé vlivy počasí i okolního světa. S úsměvem na rtech a radostí v srdíčku tak probudíme všechny své zvědavé touhy po poznávání. Housenka Emilka nás zcela provede celým pro nás tajemným a neprobádaným světem.

Součástí třídního vzdělávacího programu bude v letošním roce i celoroční projekt s názvem ,, Hmyzáci dobráci“, ve kterém se děti blíže seznámí s hmyzem. V rámci tohoto projektu bude vždy jeden den v měsíci věnován právě jednomu nebo více zástupcům hmyzí říše. Například již v měsíci září se dozvíme o rozdílech mezi včelou, vosou a čmelákem.

Součástí našeho TVP je již druhým rokem i primární logopedická prevence, kterou zahrnujeme do každodenních činností. Během celého školního roku provádíme s dětmi dechová, fonační a artikulační cvičení k jednotlivým skupinám hlásek a i k jednotlivým hláskám, jejichž výslovnost v daném období procvičujme. Primární logopedická prevence je komplexní soubor činností, jež v sobě zahrnuje mnoho specifických i běžných činností, jako například, grafomotoriku, smyslové hry, rytmizace apod. Současně se děti seznamují i s grafickým znázorněním dané hlásky a s tím, kde danou hlásku ve slovech slyší.

Třídní vzdělávací program vychází ze záměrů Školní vzdělávací programu. Je přizpůsoben věkově heterogenní skupině dětí od 3 do 7 let.

 

TVP je rozpracován do 4 čtvrtletních integrovaných bloků:

 

  1. čtvrtletní blok: HOUSENKA EMILKA A KOUZELNÝ PODZIM
  2. čtvrtletní blok: ZIMNÍ SVĚT S HOUSENKOU EMILKOU
  3. čtvrtletní blok: HOUSENKA EMILKA OBDIVUJE JARO
  4. čtvrtletní blok: ZÁBAVNÉ LÉTO S MOTÝLICÍ EMILKOU

 

Praktickým ztvárněním TVP pro letošní rok nám bude velkou pomocí nástěnná mapa celého školního roku s housenkou a později motýlicí Emilkou, podle které budeme každý týden putovat. Na mapě jsou nakresleny lopuchové lístky – každý lístek představuje jedno týdenní téma. Housenka Emika bude celý rok putovat od jednoho lístku ke druhému a ochutnávat vše nové, co se v lístku skrývá. Lístečky (týden/téma), které projdeme, společně s dětmi vymalujeme. Budou tak mít přehled o tom, co už jsme zvládnuli a co je ještě před námi, než budou prázdniny. Pro lepší orientaci dětí v mapě je u každého lístečku obrázek k tématu – př. Housenka Emilka zahradnicí – obrázek mrkvička a jablíčko.

 

                                    

 

Mimo toto se budeme s housenkou Emilkou seznamovat s různými náměty z okolního světa, přiblížíme si nejrůznější zajímavosti, jak přírodní, kulturní, tak i společenské. Seznámíme se s tradicemi na Valašsku, upevníme si poznatky o významných svátcích během kalendářního roku a také se zavrtáme hlouběji do světa naší planety nebo i do tajemného vesmíru.

V TVP jsou určeny vzdělávací cíle a očekávané výstupy ke každému čtvrtletnímu bloku. Taktéž charakteristika jednotlivých bloků.