Stravné a školné
Stravné

Stravování je v MŠ zajištěno 3x denně

 

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005.

Pro zařazení dítěte do správné kategorie je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne v příslušném školním roce, proto je nutné na přihlášku uvést datum narození dítěte. Stravné se platí vždy první 3 dny v měsíci

v kanceláři vedoucí ŠJ. Částka za odhlášené obědy a svačinky bude odečtena v následujícím měsíci. Pokud plátce nemůže z jakéhokoliv důvodu ve stanovenou dobu stravné zaplatit, je nutná domluva náhradního termínu.

V případě nemoci je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování, pouze první den nemoci je ještě z hlediska výdeje stravy  považován za pobyt ve škole a tudíž ji má dítě právo za dotovanou cenu dostat. Při nepřítomnosti dítěte v MŠ a neodhlášení stravy se ranní svačina může dle hygienických přepisů vydávat pouze v době přesnídávky (8,00-8,30). Nelze ji tedy vydávat společně s obědem. Pokud si budete vyzvedávat dítě po obědě a má přihlášenou odpolední svačinu, nelze tuto svačinu z provozních důvodů vydávat spolu s obědem (svačina se připravuje až po vydání obědů).  Oběd nemocného dítěte  si rodič v době od 12.00 h do 12.30 h může ve škole odebrat do přinesených jídlonosičů. Tento oběd je určen k okamžité spotřebě a nelze jej z hygienických důvodů déle uchovávat.

V době nemoci nemá dítě na poskytování stravy nárok (dle zák.561/2004, §119). Při plánované celodenní návštěvě lékaře nebo jiné předem známé absenci je rovněž nutné stravu nejpozději den předem odhlásit.

Odhlášky na následující den lze  nahlásit osobně, či telefonicky do 10.00 hod. (tel. 571 447 378, 739 813 594 nebo u p. Ducháčkové 732 952 053).

Od 1. 9.2023 je cena stravného (zahrnuje i  celodenní pitný režim)

 

dotovaná cena přesnídávky

dotovaná cena  obědu

polodenního stravování

celkem

dotovaná cena

svačinky

celodenní stravování celkem

Děti do 6 let

9,-- Kč

29,- Kč

38,--

9,-- Kč

47,-- Kč

Děti 7 let

10,--Kč

31,-  Kč

41,--

9,--Kč

50,-- Kč

 

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 § 123 školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (viz. vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání).

Tento školní rok 2023 / 2024 se bude vybírat poplatek za školné a to 350 kč za měsíc.

Poplatek za předškolní vzdělávání neplatí děti v poslední roce povinné předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky.

Školné bude vybírat paní Marta Ducháčková spolu se stravným, vždy první 3 dny v měsíci.