Poděkování
Školní rok 2014/2015

* Chtěli bychom poděkovat študlovským hasičům, především panu Františku Molkovi, za to, že jsme se mohli přijít podívat do hasičské zbrojnice a mít krásný zážitek z hasičského auta. Děkujeme.

* Moc děkujeme mamince Martině Havelkové za výborné perníčky, která pro nás připravila na výletový den. Děkujeme, byly výborné a krásné.

* Moc děkujeme mamince paní Veronice Struškové za nachystání a přivezení dřeva táborák a tatínkovi panu Dančákovi za půjčení opékače.

* Za to, že letošní tombola na Dětské karnevalu byla velmi bohatá, se zasloužili především naši sponzoři:

Radka a Daniel Čížovipan DančákJitka Poláchová a Josef ChovanecStanislav ŠerýMartin a Hanka PoláchoviJan a Petra Mačkovi, Josef MačekRostislav a Marie Poláchovi, INTERI truhlářství, s.r.o. Študlov, Potraviny Macháč, HASIČI ŠtudlovA. G. Stema Študlov, Obec Študlov, Marie Řeháková a Antonín Pavelka, Svatopluk a Jakub Surovcovi.

DĚKUJEME! 

Dále děkujeme maminkám (i Tomovi) za upečené zákusky a všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do příprav a zdárného průběhu karnevalu!

 

* Moc bychom chtěli poděkovat šikovnému tatínkovi panu Jindrovi Mačkovi za krásnou dřevěnou skříňku, kterou nám do školky vyrobil. Přesně takovou jsme potřebovali a hned jsme ji zaplnili novými hračkami a dalším výtvarným materiálem.

* Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili do realizace Mikulášské besídky pro děti ze  ZŠ i MŠ. Předvedli vynikající výkon!

* Velké poděkování patří Mirovi Šerému ze Študlova, který nám vytvořil tyto webové  stránky a Veronice Trčkové z Valašských Klobouk za krásné originální obrázky, které  pro naše stránky nakreslila. Moc si toho vážíme a děkujeme.

* Chtěli bychom poděkovat mamince paní Daniele Poláchové za zprostředkování a  paní Marii Vaňkové z Valašských Příkaz za darování krásného kočárku do naší  školky. Kočárek dětem chystáme jako vánoční dárek pod stromeček.

* Děkujeme tetě od Lucinky Mačkové za balík kancelářských papírů, který nám  darovala. Vážíme si takových pozorností.

* Další poděkování letí rodičům Petře a Janovi Mačkovým za to, že nám na podzimní  tvoření přinesli do školky obrovskou dýni. Zdobila nám pak prostor u vstupových dveří  do MŠ.

* Chtěli bychom poděkovat tatínkovi panu Dančákovi za hromadu papírů a skicáků,  které nám poskytl. Děti tak mají neustále na co malovat.

* Moc děkujeme mamince paní Martině Havelkové za perníčky, které s Eliškou doma  napekly a dárkové perníkové balíčky, které pro děti připravila. Byla to výborná  pochutina pro naše bříška.

* Děkujeme všem rodičům našich dětí, kteří nám do školky darovali nejrůznější druhy  plyšáků nebo jakékoliv jiné hračky. Pro děti je to to nejvzácnější.

* Toutou cestou bychom chtěli poděkovat panu Mirovi Šulíkovi a dalším  zaměstatncům statku ve Študlově za to, že nám umožnili exkurzi mezi domácími  zvířátky na statku a velkými zemědělskými stroji. Bylo to pro nás velmi záživné a  poučné.

Školní rok 2015/2016

* Moc děkujeme paní Amálii ze Študlova za to, že nám darovala velkého plyšového geparda. Udělala dětem obrovskou radost, nemůžeme se od něj hnout. Moc si toho vážíme. Děkujeme

* Moc děkujeme panu Františku Manovi za balíky papírů na kreslení. To je pro nás velký přísun, když pořád malujeme a vyrábíme. Mockrát děkujeme.

* Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili do realizace Mikulášské besídky pro děti ze ZŠ i MŠ. Předvedli vynikající výkon!

* Chtěli bychom moc poděkovat tetě Martě Ducháčkové a tetě Janě Bližňákové za fotografování a kamerování při barvení triček do soutěže a Lucce Lukášové za sestřihání a vytvoření krásného videa z této akce. Moc děkujeme!