Příspěvek
03.07. 2015
Ztráty a nálezy

Po pondělním táboráku zůstal na lavičkách na hřišti skleněný a plastový talířek a kovová tyčka na opékání. Kdo tyto věci postrádá, může si je vyzvednout u Bližňáků nebo Chovanců u hřiště =)

PS: Akce se vydařila...děkujeme maminkám za organizaci a Vám všem za účast.