Příspěvek
03.05. 2017
ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2017/2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Študlov oznamuje rodičům, kteří mají zájem přihlásit k nám své dítě k předškolnímu vzdělávání, že zápis proběhne ve středu 10. května 2017 od 8 do 15.30 h v budově školy.

Žádost o přijetí (přihlášku) si vytiskněte z internetu - prosíme oboustranně - na jeden list papíru, nebo si ji vyzvedněte ve škole.

Přihláška k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2017/2018

Rodiče, jejichž děti již mateřskou školu navštěvují, přihlášku znovu nepodávají.

Pokyny pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018:

Kritéria pro přijetí do MŠ pro šk. rok 2017/2018