Příspěvek
01.06. 2017
Poslední odborný seminář pro rodiče

Zveme Vás na poslední odborný seminář v tomto školním roce...téma je jistě velmi zajímavé a přínosné...

Těšíme se na poslední setkání s Vámi....