Příspěvek
09.06. 2017
Dětský den

V sobotu 3. června 2017 přichystala obec pod vedením místostarosty pana J. Chovance a ve spolupráci s dalšími ochotnými občany pro děti oslavu jejich svátku. Všichni malí i větší návštěvníci měli nožnost vyzkoušet si na mnoha stanovištích své schopnosti, dovednosti a někdy i odvahu :-) Po splnění těchto náročných úkolů si děti vyzvedly balíčky s odměnami.

Zhlédli jsme i rekonstrukci letecké bitvy o Bublíkovu pálenicu v Poličné, kterou předvedli recesisté z Výzkumného ústavu Valašského letectva z Valašského Meziříčí.

Již tradičně bylo objednáno krásné počasí a zásilka byla opravdu doručena :-) Účast byla hojná a děti se skvěle bavily. 

Foto A. Polách