Příspěvek
21.11. 2017
Návrh na zajištění péče o děti v době letních prázdnin

Doslovné znění dopisu:

 

Zajištění péče o děti v době letních prázdnin

Milí rodiče,

možná stejně jako mnozí z nás během letních prázdnin složitě řešíte péči o děti, které po ukončení docházky do školy či školky nemáte kam umístit, Vaše pracovní povinnosti Vám neumožňují zůstat celé prázdniny doma, příbuzní nemají možnosti či kapacitu na hlídání Vašich dětí a Vy stojíte před těžko řešitelným problémem.

Rádi bychom se obrátili na vedení Mikroregionu Hornolidečsko a okolních obcí s žádostí o nalezení možného řešení této situace.

Vašim podpisem na přiložený arch nám můžete pomoci ukázat, pro kolik rodičů je toto téma důležité a palčivé.

Abychom mohli vše začít brzy řešit, 

na Vaše podpisy se těšíme do 

30. 11. 2017.

Děkujeme!