Příspěvek
08.12. 2020
Uzavření mateřské školy ve Študlově od 8. 12. 2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, okres Vsetín,

rozhodla dle §3, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění,

po projednání se zřizovatelem (§3, odst. 2 Vyhlášky 14/2005 Sb.),

o PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Študlově,

s platností od 8. 12. 2020,

z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 u jednoho z dětí mateřské školy a následné nařízené karantény všech ostatních dětí mateřské školy.