Příspěvek
25.01. 2021
Uzavření mateřské školy ve Študlově od 25. 1. 2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, okres Vsetín, rozhodla dle §3, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem (§3, odst. 2 Vyhlášky 14/2005 Sb.),

o PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Študlově,

s platností od 25. 1. 2021, z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 u několika dětí z mateřské školy a následné nařízené karantény ostatních dětí a učitelek mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání („školkovné“)

Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz mateřské školy přerušen (je-li přerušení delší než 5 vyučovacích dnů), bude poměrným způsobem snížena, případně odpuštěna, úplata za předškolní vzdělávání (§6, odst. 4, Vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání)

Ošetřovné

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a České správy sociálního zabezpečení, je-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Ve Študlově dne 22. 1. 2021

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov