Příspěvek
15.03. 2021
JAK VÍTEK VYPRÁVĚL O ŘEMESLECH

"Čím chceš být, až vyrosteš?" Tuto otázku jsme dětem položili, a ty měly jasnou představu, čím by chtěly být. :)  O povolání a řemeslech si děti povídaly s paní učitelkou, a také hrály spoustu her. Konec týdne uzavřela návštěva budoucí paní veterinářky, která dětem přiblížila své povolání. 

Na fotky z týdne se můžete podívat zde a na fotky z projektového dne zde.