Příspěvek
10.12. 2021
Přerušení provozu MŠ Študlov v období od 20. 12.- 22.12. 2021 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. - 31. 12. 2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace, rozhodla dle §3, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem (§3, odst. 2 Vyhlášky 14/2005 Sb.),

o PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Študlově

ve dnech od 20. 12. – 22. 12. 2021 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. – 31. 12. 2021.

Důvodem k přerušení provozu mateřské školy je nízký zájem rodičů o provoz mateřské školy v tyto dny (zájem o provoz nahlásili rodiče 2 dětí z 15) a také neekonomičnost celkového provozu mateřské školy (náklady na otop, elektřinu a provoz školní jídelny) vzhledem k vyhlášení ředitelského volna pro žáky základní školy ve dnech 20. 12. – 22. 12. 2021, jejíž je mateřská škola součástí.

Během přerušení provozu mateřské školy a ředitelského volna žáků základní školy, budou v budově školy probíhat nutné opravy zdí školní chodby.

Ve Študlově dne 1. 12. 2021

Ředitelka školy: Mgr. Hana Poláchová