Příspěvek
21.02. 2022
VELKÝ KARNEVAL

Milí rodiče,

v pátek 25. 2. v tělocvičně základní a mateřské školy se uskuteční VELKÝ KARNEVAL. Karneval bude probíhat v rámci vyučování v dopoledních hodinách tento rok ještě bez rodičů. Věříme, že příští rok, pokud nám to bude umožněno, proběhne klasický dětský karneval v KD. Pro děti je přichystán karnevalový program a také si každý vylosuje nějakou cenu z tomboly.

Těšíme se na všechny masky :)