Příspěvek
08.11. 2022
Přerušení provozu mateřské školy ve Študlově dne 18. 11. 2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace, rozhodla dle §3, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění,po projednání se zřizovatelem (§3, odst. 2 Vyhlášky 14/2005 Sb.),

o PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Študlově,

v pátek dne 18. 11. 2022,

z důvodu vyhlášení ředitelského volna žákům základní školy. Ředitelské volno pro žáky základní školy bylo vyhlášeno z důvodu doporučení na šetření energií. Ve spojení se státním svátkem 17. listopadu, přerušením provozu školní jídelny a následným dvěma volným víkendovým dnům, se nám podaří ušetřit značnou část finančním nákladů na energie.