Příspěvek
03.05. 2023
Zápis dětí do MŠ

Milí rodiče,

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve čtvrtek 11. května 2023 v době od 8:00 do 12.00 hodin.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou Žádost o přijetí

rodný list dítěte nebo jeho kopii

svůj občanský průkaz

Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout přímo zde (staženou žádost prosím vytiskněte oboustranně).

Předpokládaný počet volných míst je 6.

Kritéria přijetí:
Děti s bydlištěm ve Študlově (k datu zápisu)                                         5 bodů
Děti ke dni 1. 9. 2023 pětileté a starší, děti s odkladem školní docházky 4body
Děti ke dni 1. 9. 2023 čtyřleté                                                              3 body
Děti ke dni 1. 9. 2023 tříleté                                                                2 body
Děti ke dni 1. 9. 2023 mladší tří let                                                      0 bodů
 

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle přesného data narození (dítěte) od nejstaršího.