Příspěvek
12.04. 2024

Milí rodiče,

Zveme Vás a Vaše děti na návštěvní dny.

V tyto dny si můžou děti v přítomnosti rodičů ve školce pohrát, a tak se postupně seznamovat s prostředím MŠ.

Pravidelným dnem pro návštěvy bude každá středa od 14:00 do 15:00. Návštěvy odstartujeme ve středu 10. 4. 2024.

Prosím, mějte na paměti, že za bezpečnost dětí a šetrné zacházení s hračkami odpovídají přítomní rodiče!

Také dodržujte následující pravidla, aby tyto návštěvy byly oboustranně přínosné:

  • Návštěvy jsou určené pro děti od 2 let
  • Své oblečení a obuv si odkládejte na lavici před šatnou školky
  • Pitný režim dětem zajišťují rodiče
  • V umývárně používejte pouze papírové utěrky
  • Dohlížejte, aby Vaše děti neubližovaly sobě ani ostatním
  • Projděte si s dětmi naše motýlková pravidla (nástěnka ve třídě MŠ) a učte je tato pravidla dodržovat
  • Do MŠ docházejte pouze, pokud jste zdraví vy i Vaše děti!

 

Děkujeme, že jste se rozhodli připravit Vaše děti pro vstup do naší mateřské školy.