Příspěvek
02.05. 2024
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Milí rodiče,

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v pondělí 13. května 2024 v době od 8:00 do 12.00 hodin.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou Žádost o přijetí

rodný list dítěte nebo jeho kopii

svůj občanský průkaz

Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout přímo zde (staženou žádost prosím vytiskněte oboustranně).

Předpokládaný počet volných míst je 5.

Kritéria přijetí:
Děti s trvalým bydlištěm ve Študlově (k datu zápisu)                              5 bodů
Děti ke dni 1. 9. 2024 pětileté a starší, děti s odkladem školní docházky 4body
Děti ke dni 1. 9. 2024 čtyřleté                                                              3 body
Děti ke dni 1. 9. 2024 tříleté                                                                2 body
Děti ke dni 1. 9. 2024 mladší tří let                                                      0 bodů
 

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle přesného data narození (dítěte) od nejstaršího.