Příspěvek
15.05. 2024
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Registrační číslo

Počet získaných bodů

Dosažené pořadí

Výsledek přijímacího řízení

1

5

3

PŘIJAT(A)

2

2

6

NEPŘIJAT(A)

3

5

4

PŘIJAT(A)

4

7

2

PŘIJAT(A)

5

7

1

PŘIJAT(A)

6

5

5

PŘIJAT(A)

       

 

     

V případech shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí dřívější datum narození dítěte. 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Rozhodnutí nabývá právní moci dne 31. 5. 2024

Ve Študlově dne 15. 5. 2024

   
       

Mgr. Hana Poláchová

   

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov

   
         

 Vyvěšeno dne: 15. 5. 2024