Aktuality
07.02. 2023
Přerušení provozu mateřské školy ve Študlově ve dnech jarních prázdnin od 13. 2. - 17.2.2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace, rozhodla dle §3, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem (§3, odst. 2 Vyhlášky 14/2005 Sb.),

o PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Študlově

v období jarních prázdnin od 13. 2. – 17. 2. 2023.

Důvodem k přerušení provozu mateřské školy je nízký zájem rodičů o provoz mateřské školy v období jarních prázdnin (zájem o provoz nahlásili rodiče 4 dětí z 15) a s tím související neekonomičnost provozu mateřské školy (náklady na otop a elektřinu celé budovy) v souvislosti s jarními prázdninami žáků základní školy, jejíž je mateřská škola součástí.

Ve Študlově dne 1. 2. 2023

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka školy

02.12. 2022
Přerušení provozu mateřské školy ve Študlově ve dnech 21. 12. a 22.12. 2022 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. - 2. 1. 2023

Vážení rodiče,

ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace,

rozhodla dle §3, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění,

po projednání se zřizovatelem (§3, odst. 2 Vyhlášky 14/2005 Sb.),

o PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Študlově ve dnech

od 21. 12. – 22. 12. 2022 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. – 2. 1. 2023.

Důvodem přerušení provozu jsou organizační důvody související s vyhlášením ředitelského volna žákům základní školy a nadcházejícími vánočními prázdninami. Ředitelské volno pro žáky základní školy bylo vyhlášeno především z důvodu doporučení na šetření energií. Ve spojení s přerušením provozu školní jídelny a mateřské školy ve dvou následných prázdninových týdnech, se nám podaří ušetřit značnou část finančním nákladů na energie.

Ve Študlově dne 1. 12. 2022

Ředitelka školy:        

Mgr. Hana Poláchová

08.11. 2022
Přerušení provozu mateřské školy ve Študlově dne 18. 11. 2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace, rozhodla dle §3, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění,po projednání se zřizovatelem (§3, odst. 2 Vyhlášky 14/2005 Sb.),

o PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Študlově,

v pátek dne 18. 11. 2022,

z důvodu vyhlášení ředitelského volna žákům základní školy. Ředitelské volno pro žáky základní školy bylo vyhlášeno z důvodu doporučení na šetření energií. Ve spojení se státním svátkem 17. listopadu, přerušením provozu školní jídelny a následným dvěma volným víkendovým dnům, se nám podaří ušetřit značnou část finančním nákladů na energie.

26.09. 2022
ZÁMEK A HVĚZDÁRNA VSETÍN

Milí rodiče,

v pátek 30. 9. pojedeme s dětmi na výlet na zámek a do hvězdárny Vsetín. Autobus od školy odjíždí v 7:00, proto prosíme, abyste své děti do MŠ přivedli už v 6:30, aby se stihli nasnídat. Předpokládaný návrat na oběd bude cca ve 12:00. Vyzvedávání dětí po obědě bude od 12:30 do 13:00. Odpolední vyzvedávání zůstává stejné.  Sbalte svým dětem prosím do baťůžku POUZE kapesníky, pláštěnku a láhev s pitím. Svačinku dostanou v MŠ.

Děkujeme